Головна » 2015 » Січень » 23 » Amore, more, ore, re...
10:09
Amore, more, ore, re...

Психологія інформації

Інтенсивність соціально-історичних процесів в суспільстві представляє особливі вимоги до особистої автономії, наявності свого психологічного простору, волі і відповідальності кожної людини. Проблема порушення психологічного простору, є найактуальнішою, оскільки він у сенсі слова зачіпає відразу дві царини життя людини.

Інформаційно-психологічна безпека особистості (в широкому розумінні) це:

· по-перше, належний рівень теоретичної і практичної підготовки особистості, при якому досягається захищеність та реалізація її життєво важливих інтересів і гармонійний розвиток незалежно від наявності інформаційних загроз;

· по-друге, здатність держави створити можливості для гармонійного розвитку й задоволення потреб особистості в інформації, незалежно від наявності інформаційних загроз;

· по-третє, гарантування, розвиток і використання інформаційного середовища в інтересах особистості;

· по-четверте, захищеність відрізного роду інформаційних небезпек.

Інформаційну небезпеку створюють інформаційні загрози, що поширюються в інформаційному просторі. Інформаційні загрози (у вузькому розумінні) – це сукупність умов і факторів, що створюють небезпеку життєво важливим інтересам особистості, суспільства, держави в інформаційній сфері. Інформаційні загрози (у широкому розумінні): це такий інформаційний вплив (внутрішній або зовнішній), при якому створюється потенційна або актуальна (реальна) небезпека зміни напрямку або темпів прогресивного розвитку держави, суспільства, індивідів;

Небезпека заподіяння шкоди життєво важливим інтересам особистості, суспільства, держави шляхом інформаційного впливу на свідомість, інформаційні ресурси та інфосферу машинно-технічних систем;

Сукупність чинників, що перешкоджають розвитку і використанню інформаційного середовища в інтересах особистості, суспільства й держави.

Унікальною особливістю інформаційних загроз є те, що вони виступають як самостійні загрози і поряд з цим – є реалізаційною основою інших видів загроз на інформаційному рівні, а часто і їх першопричиною.

Інформаційні загрози формуються в інформаційному просторі. Більшість учених розглядають інформаційний простір як місце формування, поширення та споживання інформації за допомогою різних технічних пристроїв. Зазвичай технічні пристрої є основними засобами поширення інформації, але вона поширюється й в ході безпосереднього спілкування людей між собою.

Технічні пристрої, за допомогою яких здійснюється інформаційний вплив на особистість, суспільство і державу в ході інформаційного протиборства, називаються інформаційною зброєю.

Теоретики відносять до цього виду зброї широкий клас заходів і засобів інформаційного впливу на противника – від дезінформації й пропаганди до засобів радіоелектронної боротьби.

У деяких джерелах сутність інформаційної зброї визначається через розвиток інформаційних технологій, які забезпечують можливість системам (індивідам, суспільним або політичним угрупованням, державам) з більш високим рівнем інформатизації керувати системами з відносно низьким рівнем інформатизації, спрямовуючи їх діяльність у своїх інтересах під постійним інформаційним контролем.

Найбільш вдалим, на наш погляд, є наступне визначення: інформаційна зброя – це різновид зброї, головними елементами якої є інформація, інформаційні технології (зокрема, технології інформаційного впливу) та інформаційні процеси, що застосовуються в інформаційній боротьбі. Завданням інформаційної зброї є, за яскравим висловом М.А. Булгакова, «розруха в головах», яка небезпечніша за розруху в економіці, тому що втрата національних, духовних цінностей веде до виродження народу й краху суспільства. Об’єктами інформаційної зброї є: інформаційно-технічні системи, які включають особистість; інформаційно-аналітичні системи, які включають особистість; інформаційні ресурси; системи формування суспільної свідомості й думки, що базуються на засобах масової інформації і, нарешті, одним з основних об'єктів інформаційно-психологічного впливу зарубіжних держав є психіка і свідомість молоді, майбутнього нації.

Мислячі люди уникають цього впливу і мають власну думку, того ж бажаємо і вам. Ніякої розрухи в голові вам!

Використана література: www.2mm.ru, www.astromeridian.ru.

Несин Альона, Ступак Лілія, 58ю

 

Переглядів: 158 | Додав: Administration | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar