Фахова підготовка майбутніх юристів повинна відповідати вимогам демократичного відкритого суспільства. Цей процес не можливий без застосування інноваційних технологій навчання.

 

Що таке “юридична клініка”?

Цей термін є наслідком американського поняття “Legal clinics”, що означає “центр, де відбувається юридична практична допомога малозабезпеченим верствам населення”. Це учнівська та студентська молодь, пенсіонери, безробітні і інші. Можна було б підібрати і український варіант такого терміну. Наприклад “громадська приймальня”, “практичний курс” – але ці слова не відображають суті явища. Окрім того, інтернаціоналізація права змушує використовувати усталену світову термінологію.

Що таке “Bona fides”?

Ці латинські слова використовувались в римському праві і перекладаються як “благий намір” або “добра совість”. Таким чином, наша юридична клініка є і центром практичного навчання у студентів активної суспільної свідомості, які в свою чергу, впливають на вирішення соціальних проблем окремих малозабезпечених верств населення.

До роботи в клініці залучаються студенти старших курсів, які ознайомлені з різними галузями права. Практичній роботі передує вивчення спецкурсу “Юридичні клініки”, який складається з трьох розділів.

По завершенню навчального року студентам, які активно працювали в клініці, зараховується навчально-виробнича практика.

Напрямки роботи клініки:

 

  1. Юридичні консультації з різних галузей права (окрім кримінального).
  2. Підготовка та розповсюдження інформативного матеріалу, популяризація правових знань.
  3. Виїздні консультації (за замовленням).

 

Консультації і інші форми роботи безкоштовні і здійснюються під контролем викладачів фахівців